CÔNG TY GIA CÔNG XI MẠ KIM LOẠI

CÔNG TY ANODE NHÔM XI MẠ NHÔM

CÔNG TY XI MẠ CROM CỨNG

CÔNG TY XI MẠ NIKEN XI MẠ KẼM

CÔNG TY XI MẠ ĐỒNG ĐIỆN GIẢI INOX
Gia công phục hồi chi tiết máy
PHỤC HỒI CHI TIẾT MÁY | MẠ PHỤC HỒI CHI TIẾT MÁY

PHỤC HỒI CHI TIẾT MÁY | MẠ PHỤC HỒI CHI TIẾT MÁY

Phục hồi chi tiết máy là phục hồi lại những chi tiết trong máy móc và thiết bị về lại hiện trạng ban đầu trong giới hạn cho phép của lớp mạ trong ngành công nghiệp xi mạ, thay vì phải thay mới chi tiết trong thiết bị và máy móc. Đặc biệt công nghệ gia công phục hồi được ứng dụng phổ biến trong công cuộc phục[...]
Xem thêm

Go Top